kontakt

Mayfly sp z o.o.

ul. Wawelska 60/97
02-034 Warszawa
tel. (+48 22) 822 90 96
NIP: PL5262656023

Raiffeisen Bank Polska
77 1750 0009 0000 0000 0182 8517

MARKETING: Piotr Tyrański, Katarzyna Obara
DYSTRYBUCJA/DISTRIBUTION: Małgorzata Grosman, Paulina Mikulska, Katarzyna Strumnik, Mariusz Koryszewski
SPRZEDAŻ/RETAIL SALES: Aleksandra Woźniakowska
AKWIZYCJA FINANSE/AQUISITIONS FINANCE: Olo Sawa

Wszystkie adresy e-mail tworzone są według
klucza – imię_nazwisko@mayfly.pl

All e-mails are derived from
name_surname@mayfly.pl